Sắc tố và tông da không đều

Mặt nạ sáng da Auravedic Ritual Skin Lightening 100g

203.000 đ
270.000 đ

- 25%
Sắc tố và tông da không đều

Mặt nạ sáng da Auravedic Ritual Skin Lightening Mask 50g

120.000 đ
150.000 đ

- 20%
Sắc tố và tông da không đều

Kem dưỡng sáng da Auravedic Skin Lightening Formula 100g

265.000 đ
295.000 đ

- 11%