Sắc tố và tông da không đều

Dầu sáng da Auravedic Skin Lightening Oil 100ml

189.000 đ
210.000 đ

- 10%
Sắc tố và tông da không đều

Mặt nạ sáng da Auravedic Ritual Skin Lightening 100g

216.000 đ
270.000 đ

- 20%
Sắc tố và tông da không đều

Mặt nạ sáng da Auravedic Ritual Skin Lightening Mask 50g

108.000 đ
120.000 đ

- 10%
Sắc tố và tông da không đều

Kem dưỡng sáng da Auravedic Skin Lightening Formula 100g

99.000 đ
295.000 đ

- 67%