Sắc tố và tông da không đều

Dầu sáng da Auravedic Skin Lightening Oil 100ml

189.000 đ
210.000 đ

- 10%
Sắc tố và tông da không đều

Mặt nạ sáng da Auravedic Ritual Skin Lightening 100g

210.000 đ
270.000 đ

- 23%
Sắc tố và tông da không đều

Mặt nạ sáng da Auravedic Ritual Skin Lightening Mask 50g

120.000 đ
150.000 đ

- 20%
Sắc tố và tông da không đều

Kem dưỡng sáng da Auravedic Skin Lightening Formula 100g

236.000 đ
295.000 đ

- 20%